preloader
Aldatmada 3. Kişiye Tazminat – AYTAÇ YAVUZ
18078
post-template-default,single,single-post,postid-18078,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aldatmada 3. Kişiye Tazminat

Aldatma özellikle biz Türkler için çok önemli kararlardan bir tanesi olarak bilinir. Dolayısıyla bu kararı almak ve bu kararın beraberinde getirmiş olduğu sonuçlara katlanmak aldatan kişilerin dikkat etmeleri gereken bir husustur. Bu makalemizde ise aldatmada 3.kişiye tazminat davası açılır mı? Bu konuda bir yazı kaleme alalım istedik.

Yargıtayın bu konuda aldatan eşin sevgilisinden manevi tazminat istenemez şeklinde bir kararı söz konusudur. Bizde bu karardan yola çıkarak bu kararın değerlendirmesini yaptık.

Öncelikli olarak zina ne demektir ve zinanın Türk medeni hukukundaki yeri nedir? Sorusunun yanıtını verelim.

Zina Nedir?

Yanıtı en basit açıklamasıyla evli olan bir kadın ya da erkeğin karşı cinsten birisiyle yaşamış olduğu cinsel ilişkidir. Medeni kanunumuza göre bu durum bir boşanma davasında haklı gerekçedir.

Yargıtayın bu konuyla ilgili olarak karara bağlamış olduğu üç dava var. İlk kararda  “Aldatılan eş, zinaya katılan kişiye karşı manevi tazminat davası açabilir” şeklinde bir açıklama yapılmış bunun üzerine ise Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kuruluna düştü. YİBK aldatılan eşin zinaya katılan üçüncü kişiye karşı manevi tazminat davası açmaya hakkı olmadığına karar verdi.

Kararın bağlayıcılığı nedir?

Yargıtay’ın son içtihadı birleştirme kararı tıpkı kanunlar gibi bağlayıcıdır. Türkiye’de 1994 yılından itibaren zina artık bir suç olarak kabul edilmiyor ve hukuksal olarak da bu alanda herhangi bir düzenleme yoktur. Yasalara göre zina yalnızca bir boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir ve zina ile ispat edilmiş olan bir eş boşanma davası sonrasında manevi olarak tazminat ödemek durumundadır. Ancak burada zina yapan üçüncü kişiye manevi tazminat sorumluluğu yüklenmemiştir.

Kararın hukuki dayanağı nedir?

Evlilik müessesesinde eşler arasında sadakat zorunluluğu bulunmak zorundadır. Dolayısıyla üçüncü olan bu kişinin sizin evliliğinizde herhangibir sadakatin olması beklenemez. Böyle bir yükümlülüğü olmadığından dolayı da olmayan bir şeyin ihlali söz konusu değildir. Zinanın haksız fiil olduğunu belirten bir yasa da yoktur. Yani zina yapmış olmak hukuki anlamda hukuka aykırı olan bir durum değildir.

Şimdi işin farklı bir boyutuna geldiğimiz zaman insanlar zina gibi kendilerini yıpratıcı ve küçük düşürücü bir olay yaşadıklarında hukukun kendilerini tam olarak savunmadığını ve korumadığını düşünüyorlar. İşte hukuk alanındaki tartışmaların tamamı da bu gibi nedenlerden ve düşüncelerden kaynaklanıyor. Durum o şekilde değil. Boşanma nedeniyle mal rejimi tasfiyesinde bazı hallerde kusurlu eşin pay oranının azaltılması hatta kaldırılması dahi mümkündür. Bu hallerden biri eşlerden birinin zina yapmış olmasıdır. Bu halde hâkim hakkaniyet gereği kusurlu eşin pay oranının azaltılmasına yahut tamamen kaldırılmasına ve kusurlu eşin mal paylaşımı sonucunda ortaya çıkacak paydan mahrum edilmesine karar verebilir.

Sonuç olarak toparlayacak olursak boşanma kararının zina özel nedenine dayalı olarak alınmış olmasıdır. Sonuçta aldatan eşin aldatılan eşe maddi ve manevi olarak tazminat davası açabilmesi dışında mal paylaşımı sırasında da ortaya çıkacak olan maldan mahrum kalması ihtimali vardır.

Yani sonuç olarak her ne kadar insanlar böyle bir durumda korunmuyor olduğunu düşünüyor olsalar da altadılan eşin korunmadığını söylemekte pek yerinde bir açıklama olmayacaktır.

Aldatmak ya da aldatılmak önemli olan konu artık evliliğin zarar gördüğü ve bundan sonra da tamir edilemeyecek zararları ortaya attığına dairdir. Özellikle de çocuğun olduğunu düşünürsek süreç burada biraz daha içinden çıkılmaz bir hale bürünebilecektir.