preloader
Boşanma Davası Süreci Nasıl İlerler? – AYTAÇ YAVUZ
18067
post-template-default,single,single-post,postid-18067,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Boşanma Davası Süreci Nasıl İlerler?

Boşanma davası yazılı yargılama usulünün uygulanmış olduğu davalardandır. Dolayısıyla çekişmeli davalarda olduğu gibi hükümlerin gereğince bir takım aşamalardan oluşur. Boşanma davasında süreç dilekçe ile başlar, duruşma, sözlü yargılama ve karar olarak sonuca bağlanır. Boşanma davalarında tanıkların dinlenmesi ise velayet hususunda ve ziynet eşyalar konusuna rapor alınması süreçlerini beraberinde getirir. Türkiye’de mahkemelerin iş gücünü düşündüğünüzde ise neticelenmesi aylar hatta yıllarca sürer. Boşanma davalarında yalnızca anlaşmalı boşanmalarda süreç uygulanmadan karar aşamasına geçilir ve bu da taraflara ciddi anlamda maddi manevi zaman kazandıracaktır.

Dilekçe Süreci

Boşanma davasında taraflar karşılıklı olarak birbirlerine dilekçe ile boşanmak istediklerini bildirirler. Boşanma davasında davayı açan kişi boşanma dilekçesini aile mahkemesine verir ve ödeyeceği harç ve giderleri yatırdıktan sonra resmi olarak işlemler başlamış olur. Davacının vermiş olduğu dilekçe karşı tarafa iletilir ve davalı 2 hafta içerisinde karşı tarafa dilekçe ile birlikte yanıtını verebilir. Verilen dilekçede tebliğ edilir ve taraflar yine dilekçelerle isteklerini yönlendirebilirler. Toplamda davacı tarafından 2 davalı tarafından 2 olmak üzere davaya 4 adet dilekçe eklenir. ve dilekçe süreci de bitirilmiş olur.

Ön inceleme Duruşması

Dilekçe ile başvurunun ardından ön inceleme yapılır. Burada davanın konusu ve yol haritası tespit edilerek çizilmiş olur. Bu ilk duruşmadır ve mahkeme bu duruşmada uyuşmazlık konusu varsa tarafları dinler. Öncelik her zaman tarafların sulh yani anlaştırmaya çalışılmasıdır. Ancak taraflar buna yanaşmak istemiyorsa bu durum duruşma zaptına geçirilir ve tarafların imzalaması sağlanır. Delillerin toplanması ve sunulması için taraflara ek süre verilir ve bu kez tahkikat aşamasına geçilir.

İlgilinizi Çekebilir : Anlaşmalı Boşanma Davası

Tahkikat Aşaması

Tahkikat aşaması duruşmada verilen belgelerin ve dilekçelerin ön incelemesidir. tahkikat aşaması sözlü yargılama ve karar aşamasına kadar geçen tüm sürece denilmektedir. Tüm bu süre içerisinde davalının beyanları ve ifadeleri dinlenilir.  Tanıklar mahkemeye celp edilerek dinlenmesi sağlanır ve gerekiyorsa başka delillerin bulunması talep edilir. Eğer ki gerek görülüyorsa davada bilirkişi incelemesi yapılır.

Sözlü Yargılama Aşaması

Bu aşamada delillerin değerlendirilmesi tamamlanır ve taraflara son sözün sorulması için tanıklar dinlenmiş olacaktır. Tüm deliller ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra davanın tahkikatının da bitmiş olduğu sözlü olarak belirtilir. Duruşma için yeni bir gün verilir ve tanıkların duruşmaya gelmemeleri durumunda olmamaları halinde karar vereceğini ihtar eder. Taraflar davanın esasına ilişkin olarak sözlü beyanlarını vermesinin ardından mahkeme yargılama ile ilgili olarak kısa kararını verecektir.

Hüküm ve Gerekçeli Karar

Mahkeme kısa kararını açıkladıktan sonra en fazla 1 ay içinde gerekçesini ve kararın ayrıntılarını mahkeme kaleminden taraflara gönderir ve yargı yolu safhası başlamış olacaktır. Eğer ki taraflardan birisi verilen karara karşı gelirse temyize başvurabilecektir.

İstinaf ve Temyiz

Usul hukukumuzdaki bir yenilik olarak 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yargı yolu sayısı birden ikiye çıkartılmıştır. Önceden sadece Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulabilirken artık öncelikle bölge adliye mahkemelerine istinaf başvurusu eğer oradan alınan karar temyize tabi bir kararsa ikinci aşama olarak Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulabilmektedir. Kararın istinaf veya temyiz edilmesi halinde üst yargı mercileri yerel mahkemenin kararını usul ve esas bakımından değerlendirerek eğer hatalı bir uygulama mevcutsa bölge adliye mahkemesi istinaf yargılaması kapsamında kendisi bu eksiklikleri giderebilir, Yargıtay ise bizatihi kendisi yargılama yapmamakla birlikte hatalı gördüğü noktalar bakımından kararı bozarak yerel mahkeme gönderebilir. Boşanma davası yargılama süreci kısaca bu aşamalardan meydana gelmektedir. Konuyla ilgili sorularınızı yazının altına yorum olarak ekleyebilirsiniz.