preloader
makale – AYTAÇ YAVUZ
73
archive,category,category-makale,category-73,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Anlaşmalı boşanma protokolü, iki eşinde imzasının bulunması gereken ve anlaşmalı boşanma davalarında hukuki sonuçları düzenleyen bir sözleşme türüdür. Anlaşmalı boşanma sözleşmelerinde taraflar arasında anlaşmalı olarak sonuçlandırılması için gerekli adımlar atılır. Boşanacak olan çiftin velayet, mal varlıkları, tazminat, nafaka ve soyadı gibi konularda mağdur olmaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı hukuki dayanağı olan bir metindir. Anlaşmalı boşanmanın bazı şartları bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanmanın ilk ve en önemli şartı boşanacak olan tarafların en az bir yıl evli kalması şartıdır. Yani...

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Ticari Davalarda Arabuluculuk Ne Demek?

Arabuluculuk Türkiye her alanda hızla gelişmekte olan bir ülkedir. Sosyal ve ekonomik alanda yaşanan büyüme sosyal ve ekonomik alanda oluşan değişimlere neden olmaktadır. Hukuki ilişkiler de, yaşanan bu büyüme ve gelişmeye bağlı olarak hızla değişmektedir. Hukuki ilişkilerde yaşanan bu değişimler beraberinde bazı uyuşmazlıkları da getirmektedir. Bu uyuşmazlıklar çoğunlukla yargı mercilerine intikal etmektedir. Bütün hukuk sistemlerinin ortak amacı ise bu uyuşmazlıkları adaletli bir şekilde çözmek olmalıdır. Türkiye de bu konuda oluşan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kararlı adımlar atılmaktadır....

İş Hukuku Arabuluculuk

İş Hukuku Arabuluculuk

İş hukuku davalarında arabuluculuk 2017 yılında kabul edilmiştir. Kanunda bireysel ya da toplu iş davalarında işçi ya da işveren alacakları ve tazminatla ilgili davalarda arabulucuya başvurma şartı söz konusudur.   Arabulucuya başvurmadan önce dava açılması durumunda herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir. Arabuluculuk kapsamı içerisine giren davalar aşağıda belirtilmiştir. Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Davalar İşe İade Davaları Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar Kıdem Tazminatı Alacağından Doğan Davalar İhbar Tazminatından Doğan Davalar Kötü niyet...

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Arabuluculuk iki farklı ve anlaşamayan insanın dava yoluna gitmeden önce başvurduğu alternatif bir çözüm ve anlaşma yöntemidir. Türkiye’de de özellikle iş anlaşmazlıklarında başvurulan yöntemlerin başında geliyor. Başarılı sonuçlar vermesi de bu uygulamanın ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Arabuluculuk başarılı olup bu başarısını sürdürünce 01.01.2019 tarihinden itibaren de artık ticari uyuşmazlıkların yaşandığı davalarda zorunluluk olarak getirilmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin kanun maddesi Türk Ticaret Kanun’un 5. maddesine eklenmiştir; Kanunun 5. maddesinde ise şu ifadelere yer verilmiştir. “Konusu bir...

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Ticari Davalarda Arabuluculuk

Ticari davalarda Kanunun 01.01.2019 tarihinden sonra açılan davaların tamamında Kanunun 20. maddesinde geçen açıklamaya göre alacak ve tazminatlara ilişkin arabuluculara başvurulması dava şartı olarak belirlenmiştir. Buna göre ticari davalarda izlenilecek olan yöntem şöyle olacaktır. Davacı arabulucuya başvurduktan sonra arabulucu, üstlenmiş olduğu görevi en fazla 6 hafta içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre ancak zorunlu olunması halinde 2 hafta daha uzatılabilir. Arabulucunun olmadığı davalar ise şu şekilde belirlenmiştir. “Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma...

UYAP Arabulucu

UYAP Arabulucu

Bu makalemizde UYAP arabulucu hakkında bilgilendirme yapalım istiyoruz. Ancak konuya daha hakim olunabilmesi açısından arabuluculuk ve UYAP konusunu ayrı, ayrı ele alıp sonrasında UYAP arabulucu hakkında bilgilendirme yapmaya çalışalım istedik. İlk olarak arabuluculuktan bahsetmeye çalışalım ancak şunu söyleyelim ki arabuluculuk faaliyet alanı her geçen gün genişlemektedir. Arabuluculuk sistemi aşağıdaki maddelere ayrılmıştır. İhtiyari arabuluculuk Dava şartı olan arabuluculuk Bu iki arabuluculuk 1 Ocak 2019 tarihinden sonra ticaret hukukundan doğan anlaşmazlıklar neticesinde uygulanmaya başlanmıştır.  Gelelim arabuluculuk ne demektir? Bunu...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel veri gerçek olan insanların bilgilerinin internet üzerinde yer alması demektir. KVKK ise kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin bir kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yöntemlerle işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Yani kişisel verilerin korunması konusunda bir kamu kurumu ya da özel sektör ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle kanun herkes için aynı ve eşit bir şekilde uygulanır. Merak edilen husus ise KVKK’nın ne zaman yürürlüğe girdiği konusunda olmuştur. Çünkü eskiden dijital dönem yoktu...

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Nedir?

KVKK Nedir? Dijital dünyanın hızla hayatımıza girmesi burayı aktif olarak kullanan insanların haklarının korunmasını zorunlu hale getirdi. Çok uzun suren bir bekleyiş neticesinde 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren KVKK yani kişisel verilerin korunması kanunu ile dijital ortamda insanların özel hayatının gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunması sağlanmış oldu. 6698 sayılı kanunda belirtilmiş olan istisnai durumların dışında, kişisel veriler ile ilgili insanların açık rızası olmadan paylaşım yapılması yasaklandı. Dijitaldeki hiçbir bilgi kişinin rızası...

Kadın İşçilerin Gece Çalıştırılma Koşulları

Kadın çalışanların erkek çalışanlara göre gece çalıştırılabilmeleri için tüzük detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bunun için her işyerinin gece çalıştırılan kadın işçi listesini muhafaza etmek zorundadır.  Gece çalışma saatlerine baktığımız zaman ise şu şekilde bir zorunluluk söz konusudur. Gece çalıştırılan bir kadın işçi akşam en geç 20:00’dan başlayıp en erken 06:00’a kadar bir çalışma gerçekleştirmek durumundadır. Dolayısıyla bu da 11 saatlik bir çalışmayı ifade etmektedir. Kadın işçilerin gece çalışması için 7,5 saatin üzerinde olmaması gerektiğini düşündüğümüzde ise...

Dava Açarken Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Dava Açarken Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Hukukta dava açılması için herhangi bir şekilde avukat tutma zorunluluğu yoktur. Bunun tam tersine her isteyen kendisini mahkemede temsil edebilir. Yani adli ya da idari olan mahkemelerde davacı ya da davalı sıfatı ile ceza mahkemelerinde sanık ya da katılan sıfatıyla ve icra dairelerinde borçlu sıfatıyla açılan ya da açılmak istenilen davalarda avukat tutmak gibi bir zorunluluk yoktur. Ancak davalarda zorunluluğun olmaması demek hukuki işlemlerin de sıradan bir şekilde yapabileceğiniz anlamına gelmeyecektir. Kanun uzmanlık gerektiren bir konudur....