preloader
İş Hukuku Arabuluculuk – AYTAÇ YAVUZ
18197
post-template-default,single,single-post,postid-18197,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
İş Hukuku Arabuluculuk

İş Hukuku Arabuluculuk

İş hukuku davalarında arabuluculuk 2017 yılında kabul edilmiştir. Kanunda bireysel ya da toplu iş davalarında işçi ya da işveren alacakları ve tazminatla ilgili davalarda arabulucuya başvurma şartı söz konusudur.   Arabulucuya başvurmadan önce dava açılması durumunda herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir.

Arabuluculuk kapsamı içerisine giren davalar aşağıda belirtilmiştir.

Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Giren Davalar

 • İşe İade Davaları
 • Boşta Geçen Süre Tazminatından Doğan Davalar
 • İşe Başlatmama Tazminatından Doğan Davalar
 • Kıdem Tazminatı Alacağından Doğan Davalar
 • İhbar Tazminatından Doğan Davalar
 • Kötü niyet Tazminatından Doğan Davalar
 • Bakiye Süre Ücreti Alacağından Doğan Davalar
 • Eşit Davranmama Tazminatından Doğan Davalar
 • Sendikal Tazminattan Doğan Davalar
 • Ücret Alacağından Doğan Davalar
 • Fazla Mesai Ücretinden Doğan Davalar
 • Yıllık İzin Ücretinden Doğan Davalar
 • Yol ve Yemek Ücretinden Doğan Davalar
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil (UBGT) Ücretinden Doğan Davalar
 • Prim ve İkramiye Ücretinden Doğan Davalar
 • Zorunlu Arabuluculuk Kapsamına Girmeyen Davalar
 • İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat Davalar
 • İş Kazasından Doğan Manevi Tazminat Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları
 • İş Kazasından Doğan Maluliyet Oranına İtiraz Davaları
 • İş Kazası Nedeniyle İşverene ve Sair Kusurlu Kişilere Açılan Rücu Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Maddi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Davaları
 • Meslek Hastalığından Doğan Maluliyet ve İş Göremezlik Oranının Tespiti Davaları

Eğer iş davası kaza ya da meslek hastalıklarından kaynaklı olarak gerçekleşecekse bu durumda arabulucuya başvurmak gerekmez. Kişi doğrudan mahkemeye dava açabilir

İş Hukuku ArabuluculukBaşvurma Süresi

İş hukuku davalarında arabuluculuk için dava suresi davaların zaman aşımı ile aynı surede yapılmak zorundadır. Arabuluculuk için başvurulduktan sonra son tutanağın düzenlenmiş olduğu tarihe kadar geçen sure içerisinde zaman aşımı da durmuş olur ve süre işlemez.

İşe İade Davalarında Arabuluculuk

Eğer işçinin sözleşmesi fesih edilmişse ve işveren fesih bildirimi göstermezse ya da gösterilen neden geçerli olmazsa o zaman bildirimin yapıldığı tarihten sonra 1 ay içerisinde işe iade başvurusunun yapılması gerekir.  Arabulucuya başvurulmuş ancak anlaşma sağlanmamışsa bu durumda 2 hafta içinde işçinin iş mahkemesine dava açması gerekir.  Eğer arabuluculuk görüşmesinde işveren işçinin tekrar çalıştırılmasını kabul etmişse o zaman çalıştırılmayan sürenin ücreti ve diğer hakların parasal miktarı görüşme sırasında belirlenir ve tutanağa eklenir.

Eğer ki görüşme sonrasında işveren işe iadeyi kabul etmezse bu durumda tazminatı ödemek zorundadır.  Bunun dışında bir durumda ise işçi ile işveren arasındaki anlaşma sağlanmamış olarak kabul edilir ve arabulucu tutanağı ona göre düzenler.

 Arabuluculukta Yetki

Arabuluculuk başvurusunda öncelik işçinin yerleşim yerine göre yapılır. Ancak bu tercih edilmezse o zaman olayın geçtiği işyerine yakın bir arabuluculuk bürosuna başvuru yapılması gerekir. Bulunduğunuz yerde bu büro yoksa o zaman sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne başvuru işleminin yapılması gerekir.  Arabulucu kendisine başvuruda bulunan işçinin ya da işverenin başvurusunu kendi başına dikkate alamaz. Yetki itirazını karşı taraf en geç ilk toplantıda yapmak zorundadır. Yetkiye itiraz edilmesi sırasında aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve yetkili büro olaya dahil oluncaya kadar arabulucu görevine devam eder.

Arabulucu üstlendiği dosyayı görevi aldığı tarihten sonra 3 hafta içerisinde sonuçlandırmak zorundadır. Ancak geçerli bir mazeret olması halinde sure 1 hafta daha uzatılabilecektir.

Arabuluculuk görüşmelerine taraflardan birisinin katılmaması halinde görüşmeler sona erer ve katılmayan taraf haklı bile olsa haksız olarak kabul edilir.