preloader
Tehdit Suçu ve Şartları Nedir? – AYTAÇ YAVUZ
18153
post-template-default,single,single-post,postid-18153,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Tehdit Suçu ve Şartları Nedir?

Tehdit suçu, yaşanan bir olayın gelecekte başka sonuçlar ortaya çıkaracakmış gibi gösterilme durumudur. Tehdit suçunun meydana gelmesi kişinin haksız bir zarara veya kötülüğe uğrayacağının başkasına bildirilmesiyle oluşur. Tehdit suçu sadece davranışlarla değil aynı zamanda sözlü bildirim olarak da gerçekleşebilir.  Tehdit suçunda hukuki düzenlemedeki amaç kişinin kar verme ve hareket etme özgürlüğünün sağlanabilmesi içindir.

Tehdit Suçu Kimler Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit suçunun oluşabilmesi için mutlaka gerçek bir kişi olması gerekir. Gerçek olmayan tüzel kişiler yani şirketler, vakıflar ve dernekler hakkında tehdit suçu işlenmez.  Bunun nedeni ise tehdit suçundaki amaç kişilerin manevi dünyasının korunmasını sağlayabilmektir.  Mesela şöyle söyleyebiliriz ki bir insanın şu şirketi bitireceğim yok edeceğim gibi sözleri o şirket için herhangi bir tehdit suçu olarak kabul edilemez. Ancak ortaklar ve çalışanlar aleyhine tehdit olarak değerlendirilebilir.

Tehdit Suçunun Hukuki Niteliği

Tehdit suçu da zarar verme olarak değerlendirilir ve bir anlamda tehlike suçudur. Amaç mağduru korkutmak olduğundan dolayı burada kişiye herhangi bir fiziki zararın olup olmadığının da önemi yoktur. Mesela bunu bir örnekle açıklayacak olursak bir insanın başka bir insana seni öldüreceğim sözleri tehdit olarak değerlendirilir.  Dava sürecinde  kişinin tehdit ettiği kişiye zarar verip vermemesi önemli değildir.

İlginizi Çekebilir : Kadıköy Boşanma Avukatı Davaları

Tehdit Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

Tehdit suçu sadece malvarlığına karşı olursa bu durum basitçe şikayet edilebilir. Bunun içinde açıklayacağımız malvarlığı değerlerine yönelik olarak şikayet süresi 6 aydır. Şikayet başvurusunda bulunma süresi ise durumun öğrenilmesinden itibaren başlar. Kişi bu süre içerisinde mutlaka şikayetini gerçekleştirmek zorundadır.

Tehdit suçu eğer ki yaşam hakkına müdahale şeklinde olmuşsa bu durumda şikayete bağlı olması gerekmez.  Bu suçta şikayet hakkının kullanılması için 8 yıl süre söz konusu olacaktır. Bu süre içerisinde dava açıldığından zaman aşımı uygulanmaz.

Tehdit suçunda öncelikli olarak uzlaşma yapılması gerekiyor. Eğer ki bu tür durumda uzlaşma sağlanmazsa o zaman soruşturmaya ve yargılamaya devam edilmesi söz konusu olacaktır.

Tehdit Suçunun ŞartlarıTehdit Suçu ve Şartları Nedir?

Tehdit suçunun oluşması için mağdur kişiye onun zarara uğratılacağının bildirilmesi sözlü ya da davranışla bildirilmesi gerekir.  Kişi mağdur olan tarafa bir zarar verebileceğini ve bunun olabilme ihtimalinin var olduğunu gösterebilir.  Bu tehdit nedeniyle mağdur olan kişinin hareket özgürlüğü kısıtlanmış olacak ve böylelikle de mağdurun huzurunun bozulmasına neden olunacaktır. Eğer ki söylenen fiil herhangi bir tehdit oluşturmuyorsa o zaman tehdit suçu olarak tanımlanmaz.  Tehdit suçunda manevi unsur açısından genel bir kast olması yeterli olacaktır. Suçu işleyenin tehdidi bilerek ve isteyerek işlemesi ve mağdura verilebilecek olan zararın haksız olması yeterli olacaktır. Tehdit korkutma, ürkütme ve mutlaka ciddiyet içermek durumundadır.  Aksi takdirde tehdit olarak gösterilemez.  Tehdidin oluşturulup oluşmadığı ise mağdurun içinde bulunduğu ortam göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir. Bu sözlerin neden söylendiği ve söylenilmiş olan koşulun ne olduğu da dikkat edilmesi gereken önemli noktaların başında geliyor.

Kavga Sırasında Söylenen Sözler

İnsanlar bazen birbirleriyle kavga edebilir ve bu kavga esnasında da birbirlerine kötü sözler söyleyebilirler. Bir kızgınlık neticesinde söylenen sözler olabilir. Eğer ki söylenen bu sözler o anki durumun vahametiyle ortaya koyulmuş ise o zaman bu durumda herhangi bir tehdit olarak nitelenilemez. Ancak tartışma ve kavga sonrasında da bu durum devam ediyorsa o zaman bu bir tehdit olarak değerlendirilebilecektir. Tehdit basit gibi algılanıyor olsa da TCK’ya göre ciddi bir suç olarak değerlendirilir ve bunun da kendi içerisinde mutlaka bir yaptırımı olacaktır.