preloader
Tenfiz Davası Nedir, Süreç Nasıl İşler? – AYTAÇ YAVUZ
18006
post-template-default,single,single-post,postid-18006,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Tenfiz Davası Nedir, Süreç Nasıl İşler

Tenfiz Davası Nedir, Süreç Nasıl İşler?

Boşanma davası şeklinde tanımlanabilir ancak bu karar yalnızca kararın verildiği ülke sınırları içerisinde kabul edilir. Devletler bu şekilde bir kararın alınması durumunda olağan kabul etmişler ve diğer devletlerin verdiği mahkeme kararlarının kendi ülkelerinde uygulanmasını kabul etmiş ve bunu da bir takım şartlara bağlamıştır.

Bu uygulamada tanıma davası ve tenfiz davası birbirine karıştırılabilir ve birbirinin yerine kullanıldığı görülebilir. Tanıma davası adından da anlaşılacağı gibi başka bir ülkede verilmiş olan mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmesidir. Dolayısıyla bu kararın tenfiz edilmesine gerek bulunmamaktadır. Tanıma davasında karar kendiliğinden oluşmuştur ve boşanma her iki ülkede de kabul görür türdendir. Tenfiz davasında ise tanıma taşıyor olan yabancı bir mahkeme sonucunun bizim ülkemizde de kabul edilmiş olması için gerekli şartların uygulanıp uygulanmadığına bakılır. Pratik olarak baktığımızda bu şekilde bir davada önemli olan tanıma ya da tenfiz olup olmadığı değil yabancı ülkenin vermiş olduğu kararın Türkiye şartlarında geçerli olup olmadığıdır. Her tenfiz davası tanıma talebinde bulunabilir. Bunun için terim olarak herhangi bir önemi de yoktur.

Tanıma tenfiz davaları sadece boşanma için mi açılır?

Tenfiz davası genellikle aile davalarında ortaya çıkan hukuki durumlardan kaynaklanmış olduğundan dolayı bu şekilde algılanır. Ancak bunların dışındaki durumlarda da tenfiz davaları açılabilir. Mesela bir örnek vermek gerekirse daha önce Almanya’da bir alacak verecek davasında alacağın tahsiline ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanmıştır.

“Elinde bir alacağın tahsiline ilişkin kesinleşmiş bir yabancı mahkeme kararı olan alacaklının, bu mahkeme kararına dayanarak Türkiye’de bir tenfiz davası açma imkanı vardır.”

Tenfiz Davası Nedir, Süreç Nasıl İşler

Tenfiz Davası Nedir, Süreç Nasıl İşler

Tenfiz davalarında ihtiyati haciz kararı verilebilir mi?

Tenfiz davalarında ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için öncelikli olarak davacı açtığı davada davalının Türkiye’de mal varlığının olduğunu ve davalının bu davadan haberdar olması durumunda da mal varlığını kaçırabileceğini belirtmelidir. Dolayısıyla böyle durumda davalının mal varlığını kaçıramaması adına ihtiyati tedbir konulmasını talep edebilmektedir.

Mahkeme ise bu talebi inceledikten sonra alacağın % 10–15 oranında bir teminat karşılığında davacının tedbir talebini kabul edip etmeyeceğine karar verebilir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz davada tenfiz davası kabul edilerek Alman mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda davalının mallarına ihtiyati tedbir konularak borçluya ait olan gayrimenkulün satışı gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak görüldüğü üzere Türkiye’de tanıma ve tenfiz davaları yalnızca boşanma davalarıyla alakalı değildir. Alacak verecek davalarında da etkili bir şekilde kullanılabilmektedir.

İlginizi Çekebilir : İstanbul Avukat Büroları

Tanıma Tenfiz Davalarında tebligat süreci nasıl işliyor?

Boşanma davalarında en önemli sorunların başında boşana tebligatının davalıya ulaştırılmasında yaşanmaktadır. Bu da davalının hangi ülke vatandaşı olduğu, nerede yaşadığı gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir.

Eğer ki davaya konu olan kişi TC vatandaşı ve Türkiye’de yaşıyorsa bu durumda adresine bir tebligat gönderilir. Eğer ki davalı adresinde bulunmuyorsa o zaman mernis sisteminden adres tespit edilir ve bu şekilde tebligat yapılmaya çalışır. Eğer ki her iki türlü de davalıya erişim sağlanamıyorsa bu kez ilana başvurulur.

Davalı TC vatandaşı ancak Türkiye’de yaşamıyorsa bu durumda bilinen adresine tebligat yapılır ve yaşadığı ülkenin konsolosluğuna bildirimde bulunulur. Konsolosluk bildirimi aldıktan sonra davalıya iadeli taahhütlü bir mektup gönderir ve davalıyı konsolosluğa davet eder. Eğer ki bu mektup davalıya ulaşmışsa bu durumda 30 gün içerisinde davalının konsolosluğa gelmesi gerekir. Aksi halde konsolosluk mektubun ulaştığını kabul ederek cevabı kabul etmiş sayar ve cevabı Türk mahkemesine gönderir.

Tüm bunlar yapıldı fakat davalıya ulaşılamadı bu durumda Türkçe yayınlanan bir gazetede ilana çıkılarak tebligat yapılmış olacaktır. Davalının bu durumda çifte vatandaş olmasında da herhangi bir problem yoktur.