preloader
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk – AYTAÇ YAVUZ
18193
post-template-default,single,single-post,postid-18193,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk

Arabuluculuk iki farklı ve anlaşamayan insanın dava yoluna gitmeden önce başvurduğu alternatif bir çözüm ve anlaşma yöntemidir. Türkiye’de de özellikle iş anlaşmazlıklarında başvurulan yöntemlerin başında geliyor. Başarılı sonuçlar vermesi de bu uygulamanın ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Arabuluculuk başarılı olup bu başarısını sürdürünce 01.01.2019 tarihinden itibaren de artık ticari uyuşmazlıkların yaşandığı davalarda zorunluluk olarak getirilmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin kanun maddesi Türk Ticaret Kanun’un 5. maddesine eklenmiştir;

Kanunun 5. maddesinde ise şu ifadelere yer verilmiştir. “Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.”

Arabulucular ise kendisine başvurunun görevlendirilmesi neticesinde en fazla 6 hafta içerisinde durumu sonuçlandırması gerekir. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı sonuç 2 hafta daha uzatılabilir.

Bu düzenlemeye göre; arabulucuya başvurmadan dava açılması durumunda dava usulden reddedilecektir. Arabuluculuk süreci kural olarak altı hafta olup bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. Ancak bilinmelidir ki hâlihazırda görülmekte olan ticari davalar dava şartı arabuluculuk kapsamında değildir.

Arabuluculuğun Kapsamı Ne Olacaktır?

Davanın kapsamında tüm ticari işletmeler, şirketler, çekler, bonolar gibi kıymetli evraklar bunun yanı sıra sigortacılıktan, bankacılıktan, ödünç işlerinden, rekabetten, fikri mülkiyetten kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunluluk kapsamında olacaktır.

Uyuşmazlığın ana konusunda para olması gerekir. Bunun yanı sıra uyuşmazlığa neden olan konu özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurma zorunluluğu olmamalı veya tahkim sözleşmesinin bulunmadığı bir durum olmalıdır.

Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı ArabuluculukTicari davalarda arabuluculuk şartına ilişkin olan düzenleme yalnızca ticari davaları kapsamı içerisine alıyor. Bunun için ticari olan ancak çekişmesiz yargı işleri dava şartı arabuluculuk zorunluluğu getirmeyecektir. Ticari davaların kapsam oldukça geniştir. Bunun için kişilerin hak kaybına uğramaması adına ticari dava olup olmadığının mutlaka iyi tespit edilmesi gerekiyor. Ticari dava kendi içinde mutlak ticari dava ve nispi ticari dava olarak ayrılmaktadır. Mutlak ticari davada, tarafların sıfatına ve işin ticari isletmeyle ilgili olup olmadığına bakılmaz. Bu davalarda önemli olan kanun tarafından ticari dava addedilmektir. Örnek vermek gerekirse, Türk Ticaret Kanunu kapsamında sayılan tüm davalar mutlak ticari davadır. Bunun için başka bir özelliğin aranmasına gerek yoktur. Kanun bu şekilde kabul ettiği için, uygulama da bu şekilde olacaktır.

Açılan davanın yalnızca bir işletmeyle ilgili olması yeterli olmakla birlikte havale, videa ve fikir sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar ticari davalardır. Yani bir davanın ticari olarak kabul edilebilmesi için işletme olması ve her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması aranmaz.

İtirazın İptali Davası ve İtirazın Kaldırılması

İlamsız icra takibine itiraz eden  takip borçlusu takibi durdurur bu durumda takip alacaklısının başvuracağı ve böylece takibin devam etmesini sağlayacağı 2 yol vardır;

Birinci yol itirazın kaldırılmasını talep etmektir. İtirazın kaldırılması talepleri dava olmayıp, takip hukuku bakımından alacaklıya bahşedilen hukuki bir yoldur. TTK madde 5/A ticari davaların dava şartı arabuluculuk kapsamında olduğunu düzenlemiştir. Bu nedenle de itirazın kaldırılması dava şartı arabuluculuk kapsamında sayılmayacaktır.

İkinci yol ise; itirazın iptali davası açmaktır. Genel mahkemelerde açılacak itirazın iptali davası sonunda verilecek hükmün niteliği kesin hükümdür. Bu nedenle, itirazın iptali niteliği gereği dava olduğundan, ticari dava niteliğinde bulunması halinde dava şartı arabuluculuk kapsamında sayılacaktır.

Arabuluculuğun amacı dava yoluna gitmeden önce tarafların uzlaştırılarak sorunun ortadan kaldırılmasını sağlamak. Ancak bu mümkün olmazsa o zaman dava yolu açıktır.