preloader
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Nasıl Olur? – AYTAÇ YAVUZ
18059
post-template-default,single,single-post,postid-18059,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Nasıl Olur?

Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi nasıl olur anlatmaya başlamadan önce yabancı hakem kararının ne demek olduğunu anlamak gerekiyor. Bunun için isterseniz öncelikli olarak buradan başlayarak ilerleyelim. Türkiye sonradan taraf olduğu bir uluslararası sözleşmeye tabir. Newyork sözleşmesinde hangi kararların yabancı hakem kararı sayılması gerektiği hususunda iki temeli esas almıştır. Bu karara göre hakem kararı tenfizi istenmiş olan ülkeden başka bir ülkede verilmi ise bu karar yabancı hakem kararı olarak kabul edilmiştir.

Yani bir hakem kararının yabancı olabilmesi için öncelikli olarak tenfizi istenilen ülkeden başka bir ülkede verilmiş olması şarttır. Bunun yanı sıra hakem kararının o ülkede tanıma ve tenfizinin istenebilmesi için ülke hukukuna uygun olması gereklidir.  Yani sonuçta verilmiş olan kararın Newyork sözleşmesine taraf olan ülkelerden bir tanesinin olması gereklidir. Eğer ki o ülke Newyork sözleşmesine taraf değilse o zaman işlenecek süreç daha farklı olacaktır.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi Nasıl Yapılır?

Tanıma ve tenfizi isteyecek olan tarafın mutlaka yetkili olan mahkemeye dilekçe vermesi gerekiyor. Bizim ülkemizde bu davalara aile mahkemeleri ya da asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Ancak burada şöyle bir durum söz konusudur. Türkiye ‘de usul hukuk kuralları neticesinde yer hukuku esas alınmıştır. Bunun içinde Hukuk muhakemeleri kanunu gereğince dilekçe de bulunması gerekli olan şartlarında gerçekleşmiş olması şarttır.

Tanıma ve tenfiz davaları ile ilgili olarak detaylı bilgi alabilmek için Aytaç Yavuz Hukuk&Danışmanlık büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: İstanbul Avukat Büroları

Tanınması ve Tenfiz İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancı bir hakem kararının tanıma ve tenfizi için başvuruda bulunulmak isteniyorsa bu durumda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gereklidir.

  • Tahkim sözleşmesi veya şartının, aslı yahut usulüne göre onanmış örneği
  • Yabancı Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcılık kazanmış aslı veya usulüne göre onanmış örneği,
  • Yukarıda sayılan belgelerin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş ve usulen onanmış örnekleri gereklidir.
  • New York Sözleşmesi’nin 4. maddesine göre dilekçeye eklenecek belgeler;
  • Hakem kararının usulüne göre tasdik edilmiş aslı yahut aslına uygunluğu yetkili makam tarafından tasdik edilmiş bir sureti,
  • Kararın dayandığı tahkim anlaşmasının aslı veya usule uygun tasdik edilmiş sureti,
  • Hakem kararı veya onun dayandığı tahkim anlaşması tenfizi istenen mahkemenin resmi dilinde yazılmamış ise yeminli tercüman tarafından o mahkemenin resmi dilinde yapılmış bir tercümesi gereklidir.

Tanınma ve Tenfizin Yasal Dayanağı Nedir?

Türkiye’de tanıma ve tenfiz davalarıyla ilgili olarak iki farklı düzenleme vardır. Bu düzenlemelerden bir tanesi 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında kanun. Diğeri ise Türkiye’nin de taraf olduğu bir uluslararası sözleşme olan 1958 Tarihli New York Sözleşmesidir.

Tanıma ve Tenfiz Davasında Başvuru Harcı Ne Kadardır?

Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmak isteniyorsa bu durumda tenfizi isteyen taraf başvuru harcı olarak ve nisbi harcı olarak 1/4ü yatırmak durumundadır.

Tanıma ve tenfiz davaları Türkiye’de evlilik birliğinin sona erdirilebilmesi için çok önemlidir. Bunun için başka bir ülkede boşanmanın gerçekleşmesi halinde mutlaka Türkiye’de de başvurunun yapılması gerekecektir. Aksi takdirde kişi daha sonra evlenmek istediğinde evli olacağından dolayı evlenemeyecektir. Bunun yanı sıra miras paylaşımında eski eşte söz sahibi olacaktır. Kişiler mutlaka boşanmanın gerçekleşmesi sonrasında Türkiye’de de tanıma ve tenfiz davası açarak evliliklerinin sona erdirilmesini talep etmek zorundalardır.