preloader
Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Belirlenir? – AYTAÇ YAVUZ
18070
post-template-default,single,single-post,postid-18070,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında velayet, tazminat, mal paylaşımı, ziynet eşyası gibi sonuçların yanı sıra nafaka ödemeleri de ayrı bir karar şeklidir. Mahkeme dava sonucunda taraflardan birisine nafakayı uygun görürse bu urumda ödeme de hüküm altına alınmış olunur.

Yazımıza başlamadan şunun da altını çizelim boşanma davasında nafaka ile ilgili sorularınızı yazımızın altından bize sorabilirsiniz.

Boşanma Davasında Nafaka Çeşitleri

Boşanma davasında nafaka çeşitleri üç çeşittir. Bunlardan birincisi tedbir nafakası ikincisi yoksulluk nafakası son olarak ise iştirak nafakasıdır.

Tedbir Nafakası :  Boşanma davası devam ederken tedbir amaçlı olarak hüküm altına alınan nafakadır. Bazen boşanma davalarının sonuçlanması seneleri bulabilmektedir. Bu esnada tarafların fiilen ortak yaşamı sona erdirmiş olmaları ve taraflardan birinin ekonomik gelirinin olmaması halinde ve talep halinde hakim tedbiren dava sonuçlanıncaya kadar nafaka ödenmesine karar verebilir.

Yoksulluk Nafakası : Boşanma ile birlikte büyük oranda ekonomik kayıp yaşayacak olan ve başkaca geliri olmadığından yoksulluğa düşecek olan tarafa boşanma hükmüyle birlikte ödenmesi kararlaştırılan nafakadır. Yoksulluk nafakası herhangi bir süreyle bağlı olmaksızın aylık periyotlar halinde ödenecek miktarı mahkeme tarafından tespit edilerek hüküm altına alınır.

İştirak Nafakası:  Müşterek çocuğun velayeti kendisine bırakılan eşe diğer eşin gerçekleştirecek ekonomik katkıyı ifade etmektedir. Mahkeme müşterek çocuğun velayetini eşlerden birine bırakırken diğer eşi de aylık belli bir miktarda iştirak nafakasını çocuğun masraflarının karşılanması için ödemekle yükümlü kılabilir. İştirak nafakası çocuk 18 yaşını doldurduğunda kendiliğinden sona erer.

Tarafların Kusur Durumu

Boşanma davalarnda tazminat ödemesiyle ilgili olarak tarafların kusur durumları çok önemlidir.  Davada az kusurlu olan çok kusurlu olandan tazminat talep edebilir.Boşanma davalarında nafaka ödemesinde mahkeme tarafların kusurlarına bakmaz. Nafakanın amacı ortaya çıkan zararın telafi edilebilmesi için değil boşanmadan sonra meydana gelebilecek olan ekonomik mağduriyetin ortadan kaldırılmasını sağlamak içindir. Nafaka ödemesinde kararda kıstas alınan husus tarafların sosyal ve ekonomik durumları olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR : Anlaşmalı Boşanma Davası

Sosyal ve Ekonomik Durum Araştırması

Boşanma davasına başvuru yapıldıktan sonra mahkeme tarafların sosyal ve ekonomik durumları konusunda resen bir inceleme yapar. Bu inceleme ise kolluk güçleri tarafından yapılır. Kolluk güçlerinin hazırlamış olduğu rapor neticesinde mevcut durum araştırılmış olur. Bu araştırma sırasında kişilerin çalışıp çalışmadıkları, çalışıyorlarsa ne kadar maaş aldıkları, birlikte yaşadığı kişilerin olup olmadığı, aylık gelirlerinin ne kadar olduğu gerekli olan tüm bilgiler mahkeme tarafından tespit edilmiş olur. İncelemede SGK’dan da gerekli bilgilerin temin edilmesi sağlanır. Tüm bu sonuçlar bir araya getirildikten sonra eğer ki mahkeme hangi tarafın ekonomik olarak zor durumda olacağına hükmederse nafaka almasına karar verir.

Nafakanın Tahsili Nasıl Olur?

Mahkeme nafaka konusunda eğer ki karar vermiş ancak taraf bu ödemeyi yapmamışsa bu durumda icra takibinin başlatılması mümkündür. Nafakayı alacak olan kişi nafakayı verecek olan tarafın alacaklarına icra koydurabilir.

Nafakanın Artırılması veya Azaltılması

Nafaka da güncel şartlara göre artırma ve azaltma gibi durumlar söz konusu olur. Ancak mahkemenin bu durumu kendisi tespit etmesi gerekir. Böyle bir durumda ise kişinin mahkemeye tekrar başvurması gerekli olacaktır. Nafaka alacaklısı boşanma davasındaki şartların değiştiği, nafakanın kendisine artık yetmediği, ekonomik durumunun daha da bozulduğu ya da nafaka borçlusunun ekonomik durumunun daha iyi hale geldiği gibi gerekçelerle nafakanın arttırılmasını talep edebilir.

Nafakanın Sona Ermesi

Nafakada kural süresiz olarak hükümlüdür. Eğer ki kişinin herhangi bir şekilde ekonomik durumunda değişiklik olmazsa nafaka ödemesi de devam edecektir. Kişinin ekonomik durumu değişir ya da evlenirse bu durumda nafaka sona erer.