preloader
Çekişmeli Boşanma – AYTAÇ YAVUZ
17462
page-template-default,page,page-id-17462,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Çekişmeli Boşanma

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen çiftlerin açabileceği boşanma davaları usul ve şekil yönünden farklılık kazanabilir. Eşler boşanma davasında önce tüm konularda uzlaşmış olabilecekleri gibi, hiçbir konuda uzlaşamamış da olabilirler. İşte bu durumlar açılacak davanın seyrini ve niteliğini değiştirecektir. Çekişmeli boşanma eşler arasında anlaşmazlık yaşanması sonucunda ortaya çıkar. Eşlerden biri boşanmak istemeyebilir. Veya eşlerden ikisi de boşanmak istese bile, boşanma aşamasında boşanmanın hukuki sonuçları uzlaşma sağlayamamış olabilirler. Çekişmeli boşanma süreci anlaşmalı boşanmadan çok daha farklı ilerler. Çekişmeli boşanmada hukuki süreç daha uzun olabilmektedir.

 

 

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Eğer çiftler evlilik birliğini sona erdirme konusunda bir karar vardılarsa boşanmanın türü ister anlaşmalı olsun ister çekişmeli olsun, boşanma davası Aile Mahkemelerine açılmalıdır. Eğer çiftlerin bulunduğu yerde Aile Mahkemeleri yer almıyorsa, işte o zaman boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir. Tıpkı anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi. Boşanma davasında ilk ve en önemli adım boşanma davası dilekçesinin eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerektiğidir. Zira bir dilekçe bir davanın ana iskeleti vazifesi görecektir. Boşanma davasında davanın hukuki temeli önemli bir konudur. Özellikle çekişmeli boşanma davasında hak kaybı yaşanmaması için hukuki zemin iyi bir şekilde etüt edilmelidir. Çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat veya nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi birçok konuda yasal hakların korunması son derece önemlidir. Dolayısıyla özellikle çekişmeli boşanma davasında mutlaka bir boşanma avukatından danışmanlık alınması gerekmektedir.

 

ilginizi çekebilir : anlaşmalı boşanma

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre çok daha uzun sürebilmektedir. Zira taraflar uzlaşma halinde olmadıklarından hukuki dayanakların belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle boşanma sebeplerinin araştırılması, delillerin toplanması, ihtiyaç halinde bilirkişi raporlarının tedarik edilmesi, tanıkların dinlenmesi gibi durumlar dava sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında doğru adımlar atılırsa, boşanma avukatından hukuki destek alınırsa davanın dört veya beş celsede sona ermesi mümkündür. Bu celse sayısının da ortalama bir yıla denk geldiği söylenebilir. Bununla birlikte boşanma davası takip edilmezse ve gerekli prosedürler yerine getirilmezse dava çok daha uzun bir süre devam edebilir.

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Tüm davalarda olduğu gibi boşanma davasında da dava dilekçesi son derece önemlidir. Hukuk azami ölçüde uzmanlık isteyen bir iştir, geniş bir meslek koludur. Dolayısıyla boşanma gibi zor ve karmaşık bir süreci aşmak için en başta doğru prosedürlerin uygulanması gerekecektir. Bu bağlamda, bir boşanma dilekçesinin çekişmeli boşanma davasını süreci başlatan ve sürecin nasıl devam edeceğini belirleyen en önemli adım olduğunu söylemek mümkündür. Her çiftin boşanma sebepleri çeşit çeşittir. Bu nedenle boşanma dilekçesi yazılırken güvenilir olmayan bir ortamdan elde edilmiş örnek dilekçeler üzerinden gitmek doğru sonuçlar doğurmayabilir. Boşanma davalarında sizin durumunuzu analiz edip size özel bir dilekçe içeriği hazırlanması çok önemlidir. Bu yüzden dilekçe yazım aşamasından itibaren, yasal haklarınızın korunması için bir boşanma avukatından destek alınması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Sebep

Boşanma davalarında öne çıkan katmanlardan biri de boşanma sebepleridir. Bu yüzden boşanma davası açılırken seçilen boşanma sebepleri doğru seçilmeli, doğru bir iddia sunulmalıdır. Aldatılma sebepli boşanma davası açacak kişinin örneğin izlemesi gereken adımlar bulunmaktadır. Böyle bir adım atacak kişinin, aldatma olayının vuku bulmasının ardından altı ay içerisinde boşanma davası açması gerekmektedir. Eğer bu süre aşılırsa aldatma sebepli boşanma davası açma hakkını kaybedecektir. Boşanma davası için geçerli sebepler Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Dolayısıyla boşanma davalarında boşanma sebebinin doğru seçilmesi önem arz etmektedir. Aksi durumda boşanma nedeni ispat edilemediği için boşanma davası reddedilecektir. Unutulmamalıdır ki, boşanma davalarında ispat yükümlülüğü davayı açan kişiye aittir.

 

Tek Taraflı Boşanma Davası

Tek taraflı boşanma davasında eşlerden biri boşanmayı istemiyor olabilir. Veya eşlerden ikisi de boşanmayı istemesine rağmen boşanmanın hukuki zemininde, yani maddi ve manevi sonuçlarında uzlaşma sağlayamamış olabilirler. Bu durumda tek taraflı boşanma davası açılmaktadır.  Bu tür boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası denilmektedir. Bu dava türünde, boşanma sebebi öne süren ve dava açan davacının boşanma nedenlerini ispat etmesi gerekmektedir. Bununla birlikte dava açılan kişi de boşanmayı gerektiren olayların farklı yönde geliştiğine dair karşı dava açabilir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davası gibi kısa sürede sona erebilen bir dava değildir. Süreç daha uzun ve yorucu olduğundan tarafların bir boşanma avukatından destek almaları önerilmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davalarının nasıl gerçekleşeceği Türk Medeni Kanunu’nda ifade edilmiştir. Buna göre açılan boşanma davası eğer reddedilmişse, aynı sebeplerle yeni bir boşanma davası açılabilmesi için aradan üç yıl geçmesi gerekecektir. Örnek olarak aldatma yüzünden boşanma davası açan kişi, açtığı davaya rağmen aldatma olayını ispat edemezse, aldatma sebebiyle tekrar dava açabilmek için üç yıl beklemesi gerekecektir. Bu da çekişmeli boşanma davasında dava açacak kişilerin boşanma sebeplerini iyi seçmeleri gerektiğini ortaya çıkarır. Zira yanlış bir adımın ardından evliliğin bitirilmesi için 5-6 yıl beklemek gerekebilir. Bu da kişi için yıpratıcı sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla çekişmeli boşanma davalarında bir boşanma avukatından destek alınması tavsiye edilir.

 

Çekişmeli Boşanmalarda İspat Nasıl Yapılır?

Eğer çekişmeli boşanma ile evliliğinizi bitirmek istiyorsanız açtığınız davanın boşanma sebebini ispatlamanız gerekecektir. Bu ispatın sağlanması değişik argümanlar ve tanıklarla yapılabilir. Burada öne çıkan konu, ispatın yapılması aşamasında delillerin hukuki yollarla elde edilmiş olmasıdır. Mesela eve eğer bir gizli kamera konmuş ve bu kameradan alınan görüntüler mahkemeye sunulmuşsa, hukuki dayanağı olmayan bu görüntüler mahkeme tarafından işleme konmayabilir. Çekişmeli boşanma davalarında ispat için kullanılan maddeler için otel kayıtları, kredi kartı ekstreleri, hastane kayıtları, mesaj içerikleri, fotoğraflar, sosyal medya içerikleri gösterilebilir.

 

Çekişmeli Boşanmalarda Velayet Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davalarındaki en hassas konu çocuğun velayeti konusudur. Taraflar en çok bu konuda ayrılığa düşmektedirler. Mahkeme çocuğun menfaatine göre karar almaktadır. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında tarafların çocuğun velayetini alabilmek için etkili bir savunma yapabilmeleri önemlidir.

 

Çekişmeli Boşanmalarda Nafaka Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davalarının bir başka katmanı da nafakalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Evliliğin yasal olarak bitirilmesi sürecinde üç farklı nafaka türü karşımıza çıkar. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davası sürerken karşı tarafın maddi yokluğa düşmesi halinde ödenen nafakadır. Tedbir nafakası ödenmesine dair bir talep varsa bu hâkime iletilir ve hâkim taraflardan birinin diğerine tedbir nafakası ödemesine karar verebilir. Yoksulluk nafakası için ise boşanma davasının sonuçlanması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası bazı şartlara bağlanmıştır. Mesele yoksulluk nafakası alacak kişinin, boşanma sürecinde karşı taraftan daha az kusuru bulunması gerekmektedir. Mesela aldatmak sebebiyle gerçekleşen bir boşanma davasında aldatan kişiye yoksulluk nafakası bağlanmaz. Yoksulluk nafakası alabilmek için karşı taraftan daha az kusurlu olmak gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında gerçekleşen çocuk nafakası ise, çocuğun velayetini alan kişiye her ay ödenen nafaka türüdür. Çocuk bakım nafakası yalnızca çocuğun bakımı için kullanılabilmektedir. Çocuğun beslenmesi, eğitim masrafları, temel ihtiyaçları gibi konularda hâkim velayet sahibine çocuk nafakası bağlamaktadır.

 

Çekişmeli Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Alınır?

Çekişmeli boşanma davalarının bir başka katmanı da tazminat meselesidir. Çekişmeli boşanmalarda talep edilebilecek iki farklı tazminat türü vardır. Maddi tazminat almak isteyen kişiler, boşanma sonrasında maddi standartlarında düşme olacak olması sebebiyle tazminat talep edebilirler. Boşanma davalarında boşanma sebeplerinde daha az kusuru olan veya kusuru olmayan kişiler karşı taraftan tazminat talebinde bulunabilirler. Bu durumda tazminat talep edilirken karşı tarafın ödeme gücü göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla hâkim de karşı tarafın ödeme gücü oranının bir tazminata hükmedecektir. Kısaca boşanma davasında tazminat talep edilirken karşı tarafın ödeme gücüne göre gerçekçi taleplerde bulunmak gerekir. Zira hâkim bu nedenle istenen tazminat miktarının dışında bir miktara karar verebilir. Bir diğer tazminat türü ise manevi tazminattır. Kişilik hakları saldırıya uğramış kişiler tarafından manevi tazminat talep edilebilir. Örneğin aldatma nedeni ile boşanma davası açan kişi aldatılma durumunun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle manevi tazminat talep edebilir. Manevi tazminat daha düşük miktarda gerçekleşmektedir. Bununla birlikte aldatma eylemenin içinde bulunan üçüncü kişiye de manevi tazminat davası açılabilmektedir.

 

 

Çekişmeli Boşanmalarda Mal Pal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Çekişmeli boşanma davalarının bir diğer katmanı da mal paylaşımına dairdir. Burada mal rejimine göre bir paylaşım yapılmaktadır. Bunun yanı sıra mal paylaşım davası boşanma davasından farklıdır ve boşanma gerçekleştikten sonra da açılabilmektedir. 2002’den sonra yürürlüğe giren yasaya göre, evlilik sırasında edinilen mallar, kim tarafından alınırsa alınsın ortak sayılmıştır. 2002’den önce evlilik birliği içinde bile olsa, alınan mal, malı alan kişinin sayılmaktaydı. Bu durumun özellikle çalışmayan kadınları mağdur ettiği düşünüldüğü için 2002’de yeni bir yasa yürürlüğe girmiş mal ayrılığı rejimi ortadan kalkmıştır. Edinilmiş mallara katılma rejiminde evlilik sürecinde elde edilen mallar üzerinde her iki taraf da hak sahibi olmuştur.

 

Çekişmeli Boşanma Ücretleri 2018

Çekişmeli boşanma davası sürecinde maliyeti ortaya çıkaran birçok kalem bulunmaktadır. Eğer davalar için bir avukat tutulmuşsa, bu durumda çekişmeli boşanma davası avukat ücretini de kapsayacaktır. Bununla birlikte dava açılması için ödenen ücretler, yargılama giderler, bilirkişi ücretleri gibi birçok madde dava giderleri içerisinde yer alacaktır. Yine de çekişmeli boşanma davasında ortaya çıkan masraflar davanın içeriğine göre farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden tarafların yasal haklarını korumaları ve ileride mağduriyet yaşamamaları için bir boşanma avukatından destek almaları son derece önemlidir.

 

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Diğer tüm davalarda olduğu gibi çekişmeli boşanma davalarında da deneyimli bir avukattan destek alınması son derece önemlidir. Yasal hakların korunması, dava sürecinde doğru adımların atılması ve gelecekte sıkıntı yaşanmaması için bir hukukçunun yol göstericiliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Boşanma davalarında bir avukat ile temsil edilmek zorunlu değildir. Ancak avukatsız atılacak adımlar yasal haklarınızın korunmasında dezavantaj yaratacğı gibi, bir avukat ile sürecin yönetilmesi sizin için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

anlaşmalı boşanma hakkında hersey : http://aytacyavuz.com/anlasmali-bosanma/