preloader
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – AYTAÇ YAVUZ
18176
post-template-default,single,single-post,postid-18176,single-format-standard,eltd-core-1.0,audrey-ver-1.0,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-default-style,eltd-fade-push-text-right,eltd-header-standard,eltd-no-behavior,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,eltd-side-area-uncovered-from-content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel veri gerçek olan insanların bilgilerinin internet üzerinde yer alması demektir. KVKK ise kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin bir kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yöntemlerle işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Yani kişisel verilerin korunması konusunda bir kamu kurumu ya da özel sektör ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle kanun herkes için aynı ve eşit bir şekilde uygulanır.

Merak edilen husus ise KVKK’nın ne zaman yürürlüğe girdiği konusunda olmuştur. Çünkü eskiden dijital dönem yoktu ve sistem bu şekilde işlemiyordu.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

KVKK yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu AB uyum çerçevesi kapsamında ele alınmış ve 07 Nisan 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak kanuna geçici bir madde eklenerek veri sorumluluklarının yükümlülüğü, yayımlanma tarihinden sonra yani 06 Nisan 2018 tarihine bırakılmıştır.

İlginizi Çekebilir: İstanbul KVKK Avukatı

Nedeni ise verilerden sorumlu olan kişilerin 2 yıllık süreç içerisinde barındırdıkları tüm verileri hesap verilebilirlik ve doğrulanabilirlik kapsamında kanuna uygun hale getirmekle yükümlü olmalarını sağlamak. Bu verilerden sorumlu olan kişiler bu süreç içerisinde tüm teknik alt yapılarını kanun çerçevesinde kurmak zorundaydılar. Tabi burada veri sorumlusu ve veri sorumlusu ne demek sorularının da gündeme gelmesini sağlamış oldu.

Kanun çerçevesinde hangi verilerin işlenebildiği, ne kadar sure boyunca saklanması gerektiği ve nerede saklanması gerektiği gibi konuların tamamı bu 2 yıllık sure içerisinde kesinliğe kavuşup tüm hazırlıklar tamamlandı. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ihtiyaç duyulan tüm düzenlemeler AB uyum kapsamında düzenlendi. Az önce de bahsettiğimiz veriler ve veri sorumlusunun kim olduğu konusuna açıklık getirelim.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Veri Sorumlusu Nedir?

Veri sorumlusu tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişi ise toplanan bilgilerin işlenmesini, amacının ne olduğunu, verilerin tutulduğu kayıt sisteminin kurulmasından, yönetilmesine kadar her konuda sorumlu olduğu gerçek kişilerdir.  Tüzel kişinin dışında ifade biçiminde ise kamu kurumları, şirketler, vakıflar, dernekler ve sendikalar gibi tüzel kişilerde olabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi sadece kullanılması anlamına gelmez. Bir bilginin CD,harddisk, gibi depolama araçlarında bulunuyor olması hiç kullanılmamış olsa bile işlendiği anlamına gelir. Yani veriler otomatik olmayan şartlarla elle tutulmuş olur.

İlgili Kişi Ne Demek?

İlgili kişi başlıktan da anlaşılacağı üzere işlenmiş olan verilerin sahibi demektir. Yani KVKK’da sadece gerçek kişilerin verilerinin korunması sağlanmış tuzel kişiler bu kanun dışında bırakılmıştır.

İlgili Kişiler Hangi Haklara Sahiptir?

İlgili kişilerin hakları KVKK kapsamında 11 madde içerisinde sıralanmıştır. Bu maddelerde ise ilgili kişi şu haklara sahip olacak şeklinde gösterilmiştir.

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerinin neden işlendiğini ve işlenmenin amaca uygun kullanıp kullanılmadığını,
  3. Yurt içi ya da yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı kişilerin kim olduğunu bilme,
  4. Kişisel verilerine ilişkin işlenmenin yanlış ya da eksik olduğu durumda bunun düzeltilmesini isteme ve bu anlamda yapılan işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  5. Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesinden doğan zararının giderilmesini talep etme,
  6. İşlenen verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi ile verileri işlenen kişinin kendi aleyhine çıkan bir sonucun meydana gelmesine itiraz etme,
  7. Kanunun 7. maddesinde sayılan şartlara göre kişisel verilerin silinmesini yahut yok edilmesini isteme ve bu anlamda yapılan işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahiptir.